วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คำขอบคุณจาก Koi-mio

สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ ทุกท่าน
Koi-mio ได้หยุดการเขียนบล็อกมาเกือบครบปี
ด้วยภาระกิจต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น

ระหว่างที่เว้นว่างการเขียนบล็อก พี่ๆ เพื่อนๆ
ยังให้ความสนใจ Koi-mio อย่างต่อเนื่อง
โดยดูจากสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก
ที่ไม่ได้ลดลงเลย เฉลี่ยเดือนละ 7,000-8,000 คลิก

ผมเองต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ยังไม่ลืม Koi-mio แห่งนี้
โอกาสนี้ผมขอแจ้งให้ทุกท่านทราบพร้อมกันว่า
Koi-mio จะกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง

ยังคงไว้ซึ่งอุดมการณ์เดิมคือเผยแพร่ สาระและบันเทิง
ความรักและผูกพันธ์ ที่ผมมีต่อปลาคาร์ฟต่อไป

ผมหวังให้ Koi-mio เป็นห้องสมุดอิเล็กโทนิก
สำหรับท่านที่สนใจปลาคาร์พในโอกาสต่อไป

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับปลาคาร์ฟ
โดยผ่าน Koi-mio กันต่อไปนะครับ

Koi-mio