วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

การเติมอากาศ Aeration


อากาศเป็นสิ่งสำคัญที่เราควรเติมลงไปในบ่อ

หรือสวนน้ำ เพราะทุกสิ่งมีชีวิตต่างต้องการอ๊อกซิเจน

เพราะปลาและแบคทีเรีย ที่มีความจำต้องใช้อ๊อกซิเจน

การเติมอากาศในกรองเพื่อให้กรองชีวภาพ

มีการทำงานที่เหมาะสม

การเติมอากาศมีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของปลา


รวมถึงการดูแลคุณภาพน้ำในบ่อ

เราสามารถเติมอ๊อกซิเจนให้เหมาะสมได้โดย

การใช้ปั้มลม หรือการสร้างน้ำตก และน้ำพุ
การเติมอากาศเป็นสิ่งที่ดีในระบบบ่อ


เพื่อเพิ่มอากาศหรืออ๊อกซิเจนโดยตรง

ลงในระบบกรองชีวภาพที่แบคทีเรียอาศัยอยู่

นี่คือสิ่งสำคัญสำหรับการเลี้ยงปลาในระบบปิด


ปริมาณอากาศที่เหมาะสมกับปริมาณน้ำ


ตัวเลขเหล่านี้มีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

ซึ่งเราอาจเติมอากาศแตกต่างกันไปตามระดับความหนาแน่นของปลา

ค่ามาตรฐานทั่วไปคือ 40lpm ต่อ 1000 แกลลอนซึ่งเป็นกฎง่ายๆ

การแปลงหน่วย 1 แกลลอนเท่ากับ 3.78541178 ลิตร


อ๊อกซิเจนในบ่อมาจาก 2 แหล่ง1.การสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ

2.การแพร่จากอากาศ


แหล่งที่สำคัญที่สุดคือการสังเคราะห์แสงเป็นพืช

ที่ใช้สำหรับกระบวนการผลิตอาหารของพืช

พืชน้ำโดยเฉพาะพวกสาหร่าย

การเพิ่มออกซิเจนในน้ำโดยสาหร่ายนั้นเป็นผลพลอยได้

จากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย

แต่ในเวลากลางคืนพืชน้ำไม่สามารถผลิตอ๊อกซิเจนได้

แต่การหายใจของสาหร่าย ปลา และแบคทีเรีย

ยังคงใช้ออกซิเจนจากน้ำ

หากปลาได้รับอ๊อกซิเจนในปริมาณน้อย

ปลาจะมีความเครียด หรืออาจตายได้
ปริมาณออกซิเจนในน้ำในบ่อเลี้ยงในหนึ่งวันมีความแตกต่างกันโดยปกติแล้วความเข้มข้นของออกซิเจน

จะต่ำที่สุดในช่วงเช้ามืด และสูงสุดในช่วงเวลาบ่าย
ออกซิเจนสามารถละลายในน้ำได้น้อย


นอกจากนั้นปริมาณอ๊อกซิเจน

ขึ้นอยู่กับความเค็ม ความดันบรรยากาศ และอุณหภูมิ

ออกซิเจนสามารถละลายอยู่ในน้ำได้น้อยลง

เมื่อเพิ่มระดับความลึก ความเค็ม

อีกปัจจัยที่สำคัญที่ คืออุณหภูมิน้ำ

ณ อุณหภูมิสูงน้ำ ออกซิเจนจะมีปริมาณที่น้อยลง

ส่วนใหญ่ปัญหาออกซิเจนต่ำเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน
น้ำที่มีอุณหภูมิสูงก็จะมีอ๊อกซิเจนน้อยกว่าน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ
ความต้องการอ๊อกซิเจนของพืชน้ำ และปลา


จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูร้อน เพราะจำนวนของอาหาร

ที่ให้กับปลาในช่วงฤดูร้อนมีมาก เนื่องจากช่วงที่อาการอุ่น

ระบบการย่อยชองปลาจะทำงานได้สมบูรณ์

ดังนั้นเมื่อเราให้อาหารปลามากขึ้น

ของเสียในน้ำก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

ความต้องการอ๊อกซืเจนของแบคทีเลียก็จะมีมากตามไปด้วย

ข้อมูลอ้างอิง http://www.koigarden.com/Aeration-c-3.html