วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554

หนังสือ Parent Koi 2010

หนังสือเล่มนี้ผมได้รับการสนับสนุน

จาก Joekoikishi

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

วิธีการดูหนังสือเล่มนี้ครับ Sakai Bloodline แบ่งออกเป็น 2 สายใหญ่ๆ

คือ Sakura Bloodline เด่นเรื่องบอดี้

และ Donguri Bloodline เด่นเรื่องสีแดง