วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

น้ำ และอาหาร

วันที่ 18 มีนาคม 2552
เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมไม่ค่อยมีเวลา
ดูแลลูกปลาสักเท่าไร ส่งผลในลูกปลาส่วนใหญ่ตายลง
ผมทำได้ดีที่สุด คือดูแลที่เหลือต่อไปให้ดีที่สุด
เปลี่ยนน้ำ 2 วันครั้ง เหนื่อยจริงๆ
มีงานประจำเพิ่มขึ้นมากอีกอย่างแล้วนี่เรา
จากภาพ จะเห็นว่าลูกปลา
มีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกัน
พวกที่กินเก่งจะเริ่มมองเห็นพุงปลา
ในขณะที่อีกพวกที่กินไม่เก่ง
จะมีขนาดและลักษณะเหมือนเดิม
บางตัวก็ตาย บางตัวก็ถูกกิน น่าสงสานจัง
ตามพื้นของบ่อยางมีหนอนแดงเกิดขึ้น
ไม่รู้มันมาได้ไง ตอนนั้นบ่อยางของผมยังไม่มีตาข่าย
คิดว่าหนอนแดงคงเป็นตัวอ่อนของริ้นน้ำแน่ๆครับ
โดยสรุป ผมมองว่าน้ำ และอาหาร
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราการรอด
และการเจริญเติบโตของลูกปลา ค่อนข้างสูง
โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ