วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

ปลาหัวครอก 1

วันที่ 25 มีนาคม 2552
เรามาดูกลุ่มลูกปลาที่มีอัตราการเติบโตดี
ซึ่งมีจำนวนประมาณ 10 ตัว ตอนนี้ลูกปลามีขนาดลำตัวยาวประมาณ 1.5-2 cm
ลักษณะดูเหมือนปลาคารฟขึ้นมาบางแล้วครับ
จากภาพจะเห็นว่าลูกปลากำลัง
หากินเศษอาหารตามก้นบ่อยางกันอยู่
โฉมหน้าลูกปลาที่มีอัตราการเติบโตดี
จากภาพจะเห็นว่ามีปลาพิการ(หางคด)
รวมอยู่ด้วย เป็นอาการพิการที่พบบ่อย
และอีกอาการหนึ่งคือเหงือกผิดรูป
ส่งผลให้หัวของลูกปลาดูแปลกๆ
โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ