วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

ปลาหัวครอก 2

วันที่ 26 เมษายน 2552
ผมถ่ายภาพลูกปลากลุ่มเติบโตดี
หรือที่เรามักเรากันว่าเป็นปลาหัวครอก
มาให้ดู ตอนนี้รู้สึกว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวก
เบ๊กโกะกันนะครับ ทั้งเบนิเบ๊กโกะ และชิโร่เบ๊กโกะ

ตัวนี้ให้ชื่อว่า mio ครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ