วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Momotaro May Auction

Momotaro Koi Farm May Auction
We will be having our last auction of the season on May 28th, 2010 at Okayama Momotaro Koi Farm.This auction will feature 60 tosai koi which will be grown together at the farm and then displayed and judged at our 3rd Annual Momotaro Koi Show in the Autumn. The auction fish will include 20 kohaku, 20 sanke, and 20 showa tosai.

Prizes for the koi show will be Bizen-yaki pottery produced in Bizen, Okayama by the best makers of these ceramics, the Isezaki family.This is a dealer auction, so please contact your dealer for information on bidding in this auction.

Parent Kohaku
Mako Kohaku 5 years old 92 cmdate of birthJul 2009
Parent Showa
Y Showa 89cm(2009 ZNA ALL Japan Koi Show Best in Varity of Showa)
Male Parant (Mako Showa)date of birthJun 2009
Parent Sanke
Ryu Sanke bloodline 102cm
Male Parent (Mako Sanke)date of birthJul 2009
ที่มาของข้อมูล http://www.momotaro-koi.org/english/index.htm

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Malaysia Koi Show ครั้งที่ 9

ผมขอประชาสัมพันธ์งาน Malaysia Koi Show ครั้งที่ 9
งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -13 มิถุนายน 2553 นี้
มีตัวแทนจาก TKKG Nonthaburi ZNA Friendship Club
เข้าร่วมเป็นเทรนนี่ในงาน Malaysia Koi Show ครั้งที่ 9
มีรายชื่อดังนี้
Mr.Vachiradaj Thanvichand
Mr.Pipat Rattanachinda
ขอขอบคุณสมาชิกทั้ง 2 ท่าน
ที่ได้เสียสละเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม

งานวันปลาสวยงามภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (ขอนแก่น)

ประชาสัมพันธ์งานวันปลาสวยงามภาคอีสาน ครั้งที่ 3
ประกวดปลาคาร์พวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น
สายพันธุ์ที่เข้าร่วมประกวด
1. Kohaku
All Kohaku, including Doitsu, Kinginrin Kohaku, excluding Tancho Kohaku
2. Taisho Sanshoku
All Sanke, including Doitsu, Kinginrin Sanke, excluding Tancho Sanke
3. Showa Sanshoku
All Showa, including Doitsu, Kinginrin Showa, excluding Tancho Showa
4. Varity A
Bekko, Utsurimono, Koromo, Goshiki, Asagi, Shusui
5. Varity B
Hikari-mujimono, Hikari-moyomono, Kawarimono
6. Tancho
แบ่งปลาตามขนาด
Size 5 ขนาด 45 - 55 cm
Size 6 ขนาด 56 - 65 cm
Size 7 ขนาด 66 - 75 cm
Size 8 ขนาด 76 ขึ้นไป
รางวัลประกวดปลาคาร์พ
1.Grand Champion มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
2.Superior Champion มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
3.Adult Champion มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
4.Best in Size 5 มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
5.Best in Size 6 มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
6.Best in Size 7 มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
7.Best in Size 8 มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
8.รางวัลชนะเลิศแต่ละสายพันธุ์ แต่ละไซส์
มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล
9.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แต่ละสายพันธุ์ แต่ละไซส์
มอบใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล
10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ละสายพันธุ์ แต่ละไซส์
มอบใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล
การรับสมัครสมัคร
การส่งปลาเข้าประกวดสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
สมัครได้ที่ คุณประจิตร ถูกจิตต์ (เต้ย)
76 หมู่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (087-2227161)
กรอกใบสมัครและชำระเงินได้โดยตรง
วิธีที่ 2
1.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.fisheries.go.th/if-khonkaen/web2/
2.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงอีเมล์เพื่อใช้ในการส่งใบรับตอบกลับ
3.ชำระค่าสมัครตามจำนวนที่กำหนดได้ที่บัญชี
ชื่อบัญชี ชมรมปลาสวยงามจังหวัดขอนแก่น
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่นเลขที่บัญชี 335-7-17536-7
4.สแกนใบโอนเงิน (pay-in) แล้วส่งพร้อมใบสมัคร และรูปถ่าย
มาที่ kkofishclub@gmail.com
อัตราค่าสมัคร
1.ปลา Size 5 – 6 ค่าสมัครตัวละ 300 บาท
2.ปลา Size 7 – 8 ค่าสมัครตัวละ 500 บาท
อัตราค่าเช่าบ่อยาง
1.บ่อยางขนาด 1.5 ม.สำหรับ Size 5-6 ไม่เกิน 4 ตัว ราคาบ่อละ 600 บาท
2.บ่อยางขนาด 2.0 ม.สำหรับ Size 7-8 ไม่เกิน 3 ตัว ราคาบ่อละ 800 บาท
บริการขนย้ายปลา
1.ค่าขนย้ายไป-กลับภายในจังหวัดขอนแก่น ตัวละ 300 บาท
2.ส่งทางเครื่องบินคิดเฉพาะค่าระวางส่งกลับตัวละ 800 บาท
บริการขนส่งทางเครื่องบิน
สำหรับท่านที่มีความประสงค์ส่งปลาทางเครื่องบิน
ทางคณะผู้จัดมีบริการรับ และส่งให้ฟรี
แต่ขอคิดเฉพาะค่าระวางเครื่องบินส่งกลับ
รายละเอียดการให้บริการส่ง
1 บริการรับปลาจากเครื่องบิน
ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 เที่ยวบินที่ TG 046
กรุงเทพ – ขอนแก่น เวลา 18.15 – 19.50 น.
(โดยไม่คิดค่าบริการ)
2 บริการส่งปลากลับเครื่องบิน
ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 เที่ยวบินที่ TG 047
ขอนแก่น – กรุงเทพ เวลา 20.00 – 21.00 น.
(คิดค่าระวางเครื่อง ตัวละ 800 บาท)
คณะกรรมการตัดสิน มีดังนี้
คุณภาคภูมิ วิสุทธิธรรม
Mr.shinsuke Takahashi
คุณเฉลิมพล ธวัชราภรณ์
กำหนดการสมัครลงทะเบียน
12 – 31 พฤษภาคม 25535 มิถุนายน 12.00-22.00 น. ส่งปลา
6 มิถุนายน 09.00-12.00 น. ตัดสินรางวัล
6 มิถุนายน 13.30 น. พิธีมอบรางวัล