วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553

แบบบ่อพี่โจ๊ก ตอนที่ 2 แบบบ่อปรับปรุงใหม่

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้
ผมทำการบ้านมาส่งพี่โจ๊ก อีกรอบ
เนื่องจากพื้นที่ว่างของบ้านพี่โจ๊ก
ในการทำบ่อกรองมีอยู่อย่างจำกัด
กล่าว คือ มีพื้นที่ขอบนอกของกรองไม่เกิน
กว้าง 220 cm ยาว 450 cm
ลึกไม่รวมฐานราก 220 cm
สะดือบ่อ
ถ้าใช้ 1 ตำแหน่ง แนะนำให้ใช้ท่อ 6 นิ้ว
ถ้ามี 2 ตำแหน่ง แนะนำให้ใช้ 3 นิ้ว หรือ 4 นิ้วก็ได้ครับ
การทำผนังบ่อกรอง มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 ผนังบ่อกรองรอบนอก(สีน้ำเงิน)
เป็นผนังแบบเท หนา 15 cm
แบบที่ 2 ผนังกั้นแบ่งช่องกรอง(สีแดง)
เป็นผนังแบบก่อ หนา 10 cm
จากภาพผมบอกขนาดของช่องกรองแต่ละช่อง
พร้อมทั้งแบ่งผนังกรองทั้ง 2 แบบด้วยแถบสี
ชนิด และระบบการกรอง
ช่องที่ 1 เป็นการกรองกายภาพ
โดยใช้ "ฮันนี่คอม" เป็นมีเดี่ยเรียงทับกัน 3 ชั้น
เพื่อให้ขี้ปลาส่วนใหญ่ตกตะกอนในโซนนี้
ช่องที่ 2 , 4 , 6 , 8 เป็นกรองชีวภาพ
แบบมีเดี่ยเคลื่อนที่ Moving bed ใช้ KK-2 เป็นมีเดี่ย
และปั้มลม Resun LP100 จำนวน 1 ตัว
ต่อ Moving bed 1 ชุด
ช่องที่ 3 , 5 ,7 ไม่ใช่สถานีโทรทัศน์นะครับ แฮะๆ
เป็นกรองชีวภาพ แบบมีเดี่ยคงที่ Fix bed
ใช้ JFM เป็นมีเดี่ย ขนาด กว้าง 90cm ยาว 100cm หนา 100cm
ไม่ต้องเติมลมก็ได้ เพราะช่องเหล่านี้เป็นช่องที่อยู่ถัดมาจาก
ช่อง Moving bed ซึ่งน้ำที่ผ่านมาก่อนหน้านี้
จะได้รับการเติมอ๊อกซิเจนอยู่แล้ว
ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเติมอ๊อกซิเจนก็ได้ครับ
ช่องที่ 9 , 10 เป็นกรองชีวภาพ และกายภาพ
โดยใช้ "แห หรืออวน" เป็นมีเดี่ย
จุดประสงค์เพื่อให้เป็นกรองละเอียดครั้งสุดท้าย
การกั้นผนังกรองนั้นจะมีผนังแบบ A และ B
คำอธิบายดูตามรูปได้เลยครับ
อย่าลืมปรับสโลปด้วยนะครับ
สงสัยตรงไหนโทรมาหาผมได้ครับพี่โจ๊ก