วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชวนคุยเรื่อง"ปรสิต"

ปรสิต...คือ อะไรในความหมายของพี่ๆ เพื่อนๆ

ปรสิตวิทยา (PARASITOLOGY)
ปรสิตวิทยา หมายถึง ...

สิ่งมีชีวิตสองชนิดหรือมากกว่าที่อยู่ร่วมกัน โดยสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเป็นแหล่งสำหรับให้อาศัยอยู่ เรียกว่าโฮสต์ (HOST) ซึ่งจะเป็นชั่วระยะเวลาหรือตลอดไปก็ได้ ส่วนสิ่งมีชีวิตที่เข้าไปอาศัยอยู่เรียกว่าปรสิต (parasite) ซึ่งไปอาศัยในสิ่งมีชีวิตอื่น แย่งผลประโยชน์ และทำอันตรายให้โฮสต์

ปรสิตวิทยาจึงไม่ได้หมายความเกี่ยวข้องเฉพาะตัวหนอนพยาธิเท่านั้น อาจเกี่ยวข้องกับพาหะกึ่งกลาง (intermediat host) และพาหะนำโรคอื่น ๆ
ปรสิตในสัตว์บางชนิดอาจติดต่อถึงคนได้ เรียกว่า โรคสัตว์ติดคน (zoonosis)

อ้างจาก http://www.dld.go.th/vrd_sp/parasite%20content.htm

ในที่นี้....เนื่องจากเป็น "เว็ปปลาคาร์ฟ"

เราจึงขอจำกัดเรื่องของปรสิตเฉพาะปรสิตที่มักพบในปลาคาร์ฟเท่านั้น
ไม่ขอกล่าวถึงพวก เห็บ หมัด เหา โลน พยาธิ นะครับพี่ๆ

ปรสิตตัวแรกที่จะพูด คือ ICH หรือโรคจุดขาว

http://www.fisheries.go.th/cf-chan/omod/ic/ic-page.htm

ปรสิตตัวที่สองที่จะพูด คือ เห็บปลา
http://www.fisheries.go.th/cf-chan/omod/argulus/argulus-page.htm

ปรสิตตัวที่สามที่จะพูด คือ เห็บระฆัง
http://www.fisheries.go.th/cf-chan/omod/trichodina/tric-page.htm

ปรสิตตัวที่สีที่จะพูด คือ ปลิงใส
http://www.aquatoyou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=738:flukes-infestation&catid=43:2010-02-13-00-25-48&Itemid=41

ปรสิตตัวที่ห้าที่จะพูด คือ หนอนสมอ
http://www.aquatoyou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=27:lerneosis&catid=43:2010-02-13-00-25-48&Itemid=41

ปรสิตตัวที่หกที่จะพูด คือ หมัดปลา
http://www.aquatoyou.com/index.php?option=com_content&view=article&id=634:2010-05-02-12-48-54&catid=43:2010-02-13-00-25-48&Itemid=41

ปรสิตตัวที่เจ็ดที่จะพูด คือ Hexamita และ Spironucleus
http://www.aqua-medical.com/article/article13.htm อันนี้ทำให้ปลาหัวเป็นแผล

ปรสิตที่ผมพอนึกออกก้มีเพียงเท่านี้แหละครับ
หวังว่าวันนี้พี่ๆเพื่อนๆจะได้รู้จักกับเหล่าปรสิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับ