วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

Hightlight in Nichirin

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่งาน 1st ZNA-TKKG KOi Show 2011 ได้ลงตีพิมพ์ในนิตยสาร Nichirin ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2554 อย่างรวดเร็ว(3เดือนหลังจากการจัดงาน) 

อีกทั้งยังได้รับเกียรติลงเป็นHightlight บนหน้าปกนิตยสารด้วย ซึ่งนับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จะทำงานที่ดีต่อไปในอนาคตครับ
TKKG ขอขอบคุณทีมงานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ