วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

Motoguro

Motoguro คือ สีดำบริเวณครีบอกของปลาคารฟ
มีในโชว่า และชิโร่ พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระยะเวลาที่แตกต่างกัน

Motoguro เรามักใช้ในการดูพัฒนาการของสีดำ
เมื่อโมโตกุโร่วิ่งถึงปลายครีบแสดงว่า
ดำในปลาตัวนั้นพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
อย่างไรก็ดี โมโตกุโร่ไม่จำเป็นต้องมีทั้ง 2 ข้างก็ได้
หรือไม่มีก็ไม่เป็นไร เพราะการดูคุณภาพสีดำ
สามารถดูได้จากลักษณะดำบนตัวปลาก็ได้ครับ