วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

สู้ต่อไป

วันที่ 21 มีนาคม 2552
ลูกปลาในส่วนที่เหลือรอดมาได้
มีจำนวนไม่มากเลยไม่เกิน 50 ตัวเห็นจะได้
ช่วงนี้ปลามีขนาดแบ่งได้ 3 กลุ่ม
แบ่งตามอัตราการเติบโต ดังนี้
เติบโตดีที่สุด เติบโตปานกลาง และเติบโตช้า
ลักษณะลูกปลาทั่วไป
ดูแล้วคลายๆลูกปลาหางนำยูงครับ แฮะๆ
ผมตักมาให้ดูเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ
ที่บอกอย่างนี้เพราะเดี๋ยวเพื่อนๆ จะคิดว่าเหลือรอบเพียงแค่นี้
จริงๆยังเหลืออยู่มากกว่านี้ ประมาณ 50ตัว
พวกที่เติบโตดีไม่ต้องห่วงอะไรมากครับ
ส่วนพวกเติบโตปานปลาง และเติบโตช้านี่สิครับ
ที่ผมเองต้องคอยคัดปลาเป็นโรค และปลาพิการออกไป
คัดไปปล่อยในบ่อปลาหางนกยูงหน้าบ้านนะครับ
ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับ แฮะๆ
ระยะนี้อาหารและการดูแลคุณภาพน้ำจะดีขึ้นมาหน่อย
เพราะจัดการได้ง่ายขึ้นนั้นเองครับ
อาหารผมใช้อาหารสำเร็จรูปเม็กจิ๋ว
แล้วตั้งเครื่องให้อาหารอัตโนมัต
เซทรอบการจ่ายอาหารไว้ต่างกันตามขนาดลูกปลา
พวกที่เติบโตดี ได้กินอาหารวันละ 6 รอบ
พวกที่เติบโตปานกลางได้กินวันละ 4 รอบ
ส่วนพวกโตช้าได้กินวันละ 2 รอบ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการอาหาร
กับปริมาณอาหารที่ให้เพื่อไม่ให้น้ำเน่าเสีย
นอกจากนั้นผมได้ติดเครื่องกรองในแต่ละบ่อ
ทำให้ช่วงนี้เปาแรงลงไปได้หน่อยครับ
โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ