วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Malaysia Koi Show ครั้งที่ 9

ผมขอประชาสัมพันธ์งาน Malaysia Koi Show ครั้งที่ 9
งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -13 มิถุนายน 2553 นี้
มีตัวแทนจาก TKKG Nonthaburi ZNA Friendship Club
เข้าร่วมเป็นเทรนนี่ในงาน Malaysia Koi Show ครั้งที่ 9
มีรายชื่อดังนี้
Mr.Vachiradaj Thanvichand
Mr.Pipat Rattanachinda
ขอขอบคุณสมาชิกทั้ง 2 ท่าน
ที่ได้เสียสละเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม