วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

งานวันปลาสวยงามภาคอีสาน ครั้งที่ 3 (ขอนแก่น)

ประชาสัมพันธ์งานวันปลาสวยงามภาคอีสาน ครั้งที่ 3
ประกวดปลาคาร์พวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น
สายพันธุ์ที่เข้าร่วมประกวด
1. Kohaku
All Kohaku, including Doitsu, Kinginrin Kohaku, excluding Tancho Kohaku
2. Taisho Sanshoku
All Sanke, including Doitsu, Kinginrin Sanke, excluding Tancho Sanke
3. Showa Sanshoku
All Showa, including Doitsu, Kinginrin Showa, excluding Tancho Showa
4. Varity A
Bekko, Utsurimono, Koromo, Goshiki, Asagi, Shusui
5. Varity B
Hikari-mujimono, Hikari-moyomono, Kawarimono
6. Tancho
แบ่งปลาตามขนาด
Size 5 ขนาด 45 - 55 cm
Size 6 ขนาด 56 - 65 cm
Size 7 ขนาด 66 - 75 cm
Size 8 ขนาด 76 ขึ้นไป
รางวัลประกวดปลาคาร์พ
1.Grand Champion มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
2.Superior Champion มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
3.Adult Champion มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
4.Best in Size 5 มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
5.Best in Size 6 มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
6.Best in Size 7 มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
7.Best in Size 8 มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร
8.รางวัลชนะเลิศแต่ละสายพันธุ์ แต่ละไซส์
มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล
9.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แต่ละสายพันธุ์ แต่ละไซส์
มอบใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล
10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ละสายพันธุ์ แต่ละไซส์
มอบใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล
การรับสมัครสมัคร
การส่งปลาเข้าประกวดสามารถทำได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1
สมัครได้ที่ คุณประจิตร ถูกจิตต์ (เต้ย)
76 หมู่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น (087-2227161)
กรอกใบสมัครและชำระเงินได้โดยตรง
วิธีที่ 2
1.ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.fisheries.go.th/if-khonkaen/web2/
2.กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน รวมถึงอีเมล์เพื่อใช้ในการส่งใบรับตอบกลับ
3.ชำระค่าสมัครตามจำนวนที่กำหนดได้ที่บัญชี
ชื่อบัญชี ชมรมปลาสวยงามจังหวัดขอนแก่น
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่นเลขที่บัญชี 335-7-17536-7
4.สแกนใบโอนเงิน (pay-in) แล้วส่งพร้อมใบสมัคร และรูปถ่าย
มาที่ kkofishclub@gmail.com
อัตราค่าสมัคร
1.ปลา Size 5 – 6 ค่าสมัครตัวละ 300 บาท
2.ปลา Size 7 – 8 ค่าสมัครตัวละ 500 บาท
อัตราค่าเช่าบ่อยาง
1.บ่อยางขนาด 1.5 ม.สำหรับ Size 5-6 ไม่เกิน 4 ตัว ราคาบ่อละ 600 บาท
2.บ่อยางขนาด 2.0 ม.สำหรับ Size 7-8 ไม่เกิน 3 ตัว ราคาบ่อละ 800 บาท
บริการขนย้ายปลา
1.ค่าขนย้ายไป-กลับภายในจังหวัดขอนแก่น ตัวละ 300 บาท
2.ส่งทางเครื่องบินคิดเฉพาะค่าระวางส่งกลับตัวละ 800 บาท
บริการขนส่งทางเครื่องบิน
สำหรับท่านที่มีความประสงค์ส่งปลาทางเครื่องบิน
ทางคณะผู้จัดมีบริการรับ และส่งให้ฟรี
แต่ขอคิดเฉพาะค่าระวางเครื่องบินส่งกลับ
รายละเอียดการให้บริการส่ง
1 บริการรับปลาจากเครื่องบิน
ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 เที่ยวบินที่ TG 046
กรุงเทพ – ขอนแก่น เวลา 18.15 – 19.50 น.
(โดยไม่คิดค่าบริการ)
2 บริการส่งปลากลับเครื่องบิน
ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 เที่ยวบินที่ TG 047
ขอนแก่น – กรุงเทพ เวลา 20.00 – 21.00 น.
(คิดค่าระวางเครื่อง ตัวละ 800 บาท)
คณะกรรมการตัดสิน มีดังนี้
คุณภาคภูมิ วิสุทธิธรรม
Mr.shinsuke Takahashi
คุณเฉลิมพล ธวัชราภรณ์
กำหนดการสมัครลงทะเบียน
12 – 31 พฤษภาคม 25535 มิถุนายน 12.00-22.00 น. ส่งปลา
6 มิถุนายน 09.00-12.00 น. ตัดสินรางวัล
6 มิถุนายน 13.30 น. พิธีมอบรางวัล