วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

TKKG ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมมาประชาสัมพันธ์

"การระดมทุนบริจาคให้ความช่วยเหลือชาวญี่ปุ่น


ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ"


(http://www.koi-keeper.net/topicseen,/topic_5579.msg86280.html#new)


โดยทาง TKKG Nonthaburi Friendship Club (TKKG)


ได้ระดมความคิดจากสมาชิกและได้เห็นพ้องต้องกัน


ให้จัดกิจกรรมการระดมทุนบริจาค


ให้ความช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบ


จากเหตุการณ์ซินามิในครั้งนี้


ในส่วนของการระดมทุนบริจาคครั้งนี้


ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทางเรา TKKG ควรดำเนินการ


ทั้งนี้เนื่องจาก TKKG เป็นส่วนหนึ่งของ


ZNA Overseas Chapter/Friendship Club


โดย ZNA ก็คือเพื่อนเราชาวญี่ปุ่นที่กำลังได้รับความเดือดร้อน


การแสดงน้ำใจและความห่วงใยเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์


ในยามเพื่อนเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์กายและใจ


ที่ให้ด้วยใจ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจ


ที่ไม่สามารถประมาณค่าได้


การระดมทุนช่วยเหลือครั้งนี้


ไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มสมาชิก TKKG เท่านั้น


ทาง TKKG จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตเมตตา


ช่วยสนับสนุนและร่วมบริจาคใหความช่วยเหลือ


ผ่านทาง TKKG ของพวกเราในครั้งนี้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง การสนับสนุนสามารถทำได้โดย


การบริจาคเงิน ซึ่งทำได้หลายทาง เช่น


(1) ร่วมบริจาคเงินโดยตรงผ่านทาง TKKG


ซึ่งรายละเอียดของบัญชีธนาคารที่จะโอนเข้า ทาง TKKG กำลังเนินการเปิดบัญชีใหม่


โดยคุณเต่า Beatysmile ได้ช่วยรับไปดำเนินการให้ ซึ่ีงต้องขอขอบคณคุณเต่ามากๆ ครับ


และทางเราจะแจ้งให้พวกเราทราบในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน (พรุ่งนี้)


(2) การบริจาคเงินโดยการจัดประมูลของ เช่น ประมูลปลา


ซึ่งท่านสามารถจัดประมูลในหัวข้อนี้ได้เลย ยกตัวอย่างเช่น พี่แกละบริจาคปลาชิโร่ 1 ตัว


โดยตั้งราคาเริ่มตันที่ 500 บาท และ/หรือ ราคาขายขาด เช่น 3000 บาท


ท่านที่ชนะการประมูลหรือช่วยซื้อ ถือว่าได้ทำบุญทั้งผู้บริจาคปลาและผู้ซื้อ


(3) รูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม


หมายเหตุ


กิจกรรมนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 16 เมษายน 2554


หลังจากนั้นทาง TKKG จะรวบรวมเงินที่ได้รับจากการบริจาคทั้งหมด


มาสรุปและแจ้งให้ทราบผ่านทางเวป Thai koi-Keeper และดำเนินการ


นำไปมอบให้หน่วยงานที่จะทำการจัดส่งความช่วยเหลือไปยังประเทศญี่ปุ่น


ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


ดังนั้นความช่วยเหลือจาก TKKG จะเป็นส่วนหนึ่ง


ของความช่วยเหลือจากประเทศไทย


พร้อมนี้ พี่วรพจน์จะส่งจดหมายในฐานะผู้แทนของ TKKG


แจ้งไปยัง ZNA เกี่ยวกับความร่วมใจของพวกเราในการ


จัดส่งน้ำใจไปญี่ปุ่นในครั้งนี้