วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันปลาสวยงามภาคอีสานครั้งที่ 4

กรมประมง ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และชมรมปลาสวยงามจังหวัดขอนแก่น
ขอเชิญร่วมงาน
วันปลาสวยงามภาคอีสานครั้งที่ 4
วันที่ 19 – 27 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่นการประกวดปลาคาร์พ

ประเภทปลาที่
ประกวด
1. Kohaku
2. Taisho Sanshoku (Sanke)
3. Showa Sanshoku (Showa)
4. Shiro Utsuri, Bekko
5. Tancho
6. Varity A : Hi Utsuri, Koromo, Goshiki, Asagi, Shusui
7. Varity B : Hikari-mujimono, Hikari-moyomono, Kawarimono

ขนาดปลาที่ประกวด
size 1 ความยาว 10 - 18 ซม.
size 2 ความยาว 19 - 25 ซม.
size 3 ความยาว 26 - 35 ซม.
size 4 ความยาว 36 - 45 ซม.
size 5 ความยาว 46 - 55 ซม.

รูปแบบการประกวด
-การประกวดแยกถุง ดังนี้
ปลาที่มีขนาด ไซส์ 18BU-55BU จะแยกบรรจุในถุงพลาสติกใส โดยบรรจุถุงละ 1 ตัว

หมายเหตุ รับถุงพลาสติกใส (ฟรี) ได้ที่งาน
รางวัล
1. Grand Champion
มอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมใบประกาศนียบัตร
2. Superior Champion
มอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมใบประกาศนียบัตร
3. Best in Size 1
มอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมใบประกาศนียบัตร
4. Best in Size 2
มอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมใบประกาศนียบัตร
5. Best in Size 3
มอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมใบประกาศนียบัตร
6. Best in Size 4
มอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมใบประกาศนียบัตร
7. Best in Size 5
มอบถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมใบประกาศนียบัตร
8. รางวัลชนะเลิศแต่ละสายพันธุ์ แต่ละ size
มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 35 รางวัล
9. รองชนะเลิศอันดับ 1 แต่ละสายพันธุ์ แต่ละ size
มอบถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 35 รางวัล
10. รองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ละสายพันธุ์ แต่ละ size
มอบใบประกาศนียบัตร จำนวน 35 รางวัล

กฎเกณฑ์และกำหนดการต่างๆ
การรับสมัคร

1. ผู้สนใจเข้าร่วมประกวด ต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้
•ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
•รูปถ่ายปลาเต็มตัวจากด้านบน (ท๊อปวิว) พื้นหลังสีฟ้าหรือดำเท่านั้น ขนาด 3”x5” จำนวน 3 รูป
2. กำหนดการรับสมัคร
•สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 20 กุมภาพันธ์ 2554 รับถึงเวลา 18.00 น.
•สมัครทางอีเมล์ รับถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554 โดยดูหลักฐานการโอนเงินเป็นสำคัญ
3. วิธีการสมัคร การสมัครส่งปลาเข้าประกวดสามารถทำได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 สมัครผ่านอีเมล์ มีขึ้นตอนดังนี้
•ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.fisheries.go.th/if-khonkaen/web2/
•กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน
•ชำระค่าสมัครตามจำนวนที่กำหนด โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี ชมรมปลาสวยงามจังหวัดขอนแก่น
ธนาคารทหารไทย จำกัดมหาชน บัญชีเลขที่ 335-7-17536-7 สาขาขอนแก่น

•สแกนใบโอนเงิน, ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย และรูปถ่ายมาที่
k_kkoikk@yahoo.co.th
•รอใบตอบรับการลงทะเบียนทางอีเมล์ที่แจ้งเพื่อนำมาแสดงในวันส่งปลาเข้าประกวด
วิธีที่ 2 การสมัครที่ จุดรับสมัคร ดังนี้
•ร้านขอนแก่นปลาตู้ โทร 0 4322 2091
•ร้าน ศ ปลาทอง โทร 0 4333 8180
•ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น โทร 0 4324 6654
•เต้ย 087-2227161

ขั้นตอนการประกวดในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
1. เวลา 08.00 น. – 10.30 น. ส่งปลาไซส์ 18BU – 55BU
2. เวลา 10.30 น. – 12.00 น. ตัดสินรางวัลไซส์ 18BU – 55BU
3. เวลา 15.00 น. พิธีมอบรางวัล
4. รับปลากลับ เวลา 17.00 น.

ค่าสมัคร
1. ปลา Size 1 – 2 ค่าสมัครตัวละ 300 บาท
2. ปลา Size 3 – 4 ค่าสมัครตัวละ 400 บาท
3. ปลา Size 5 ค่าสมัครตัวละ 500 บาท
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมปลาสวยงามจังหวัดขอนแก่น คุณเต้ย 08 7222 7161