วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

''Quality Sumi in Showa Sanshoku''

TKKG Nonthaburi ZNA Friendship Club
ร่วมกับ
ZNA Thailand Chapter
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
ในหัวข้อเรื่อง ''Quality Sumi in Showa Sanshoku''
โดยมี อาจารย์ชัย แต้วณิชย์เจริญ
รองประธานใน ZNA - So Cal Chapter
และเป็น Local Certified Judge จาก ZNA
ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการสัมมนาวิชาการครั้งนี้
โดยจะเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการเลือก การดู และ วิเคราะห์
คุณภาพของสีดำในปลาโชว่า พร้อมตัวอย่างจริง
ที่จะใช้ประกอบการบรรยาย
เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนรักปลาทุกท่าน
ที่จะใช้ในการเลือกปลาคาร์พ ที่มีคุณภาพ
และเรียนรู้ถึงพัฒนาการต่างๆของสีดำ
ในปลาคาร์พที่ท่านเลี้ยงอยู่
โดยงานจะจัด ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2553
ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น.ถึง 15.00 น.( รอบเดียว )
...
ค่าสมัครเข้าร่วมสัมมนา
...
ผู้เข้าร่วมสัมนาท่านละ 500 บาท
อัตรานี้พร้อมอาหารว่าง , อาหารกลางวัน
dvd การบรรยายเรื่อง''Quality Sumi in Showa Sanshoku''
เสื้อยืดที่ระลึกสวยๆ 1ตัว
ผู้ติดตาม ท่านละ 350 บาท
อัตรานี้รวมอาหารกลางวัน
ไม่รวมdvd และเสื้อยืดที่ระลึกนะครับ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553
โดยสามารถจองที่นั่งได้ที่
สำหรับสมาชิกต่างจังหวัดที่ต้องการห้องพัก
โรงแรมนนทบุรีพาเลซ คิดค่าห้องพักที่ 800 บาท
อัตรานี้พร้อมอาหารเช้า
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
...
การโอนเงินชำระค่าสมัครเข้าร่วมสัมมนา
...
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี นายพิพัฒน์ รัตนจินดา
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซอยลาซาล
เลขที่บัญชี 221-221252-6
รบกวนแจ้งการโอนเงินโดยลงท้ายเป็นเศษสตารค์
พร้อมแจ้ง ชื่อ - สกุลจริง ในกระทู้นี้เลยนะครับ
หรือทาง e-mail:Ekkarat_mio@hotmail.com