วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ จาก TKKG ครับ

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาคาร์พ “สำหรับนักเลี้ยงมือใหม่”
.....
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ร่วมกับ
TKKG Nonthaburi ZNA Friendship Club และ KOI-KK
.....
จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลาคาร์พสำหรับนักเลี้ยงมือใหม่
เปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
.....
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. การเพาะและอนุบาลปลาคาร์พสายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่น
• การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์
• การเพาะพันธุ์
• การอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน
2. การเลี้ยงปลาคาร์พ
• การคัดเลือกปลาคุณภาพ
• วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเลี้ยง
• ขั้นตอนการเลี้ยง
3. การประกวดปลาคาร์พ
• แจกปลาคาร์พให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมนำไปเลี้ยงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประกวดปลาที่นำไปเลี้ยง
.
เริ่มกิจกรรมการเพาะพันธุ์ปลาคาร์พในวันที่ 18 กรกฎาคม 2552
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น
.
ดำเนินโครงการโดย
สมาชิกใน TKKG Nonthaburi ZNA Friendship Club
Mr.Prachit Tookchit
Mr.Santi Maensiri
Mr.Kittiphong Arjsamat
Mr.Govit Patoomnakul
Mr.Alongkhon Jaitham
Mr.Cayapon Linviwat
Mr.Thana Ariyawatkul
Mr.Dirakrid Pongsiri
Mr.Ekkarat Kawilak
.
สอบถามเพิ่มเติ่มได้ที่
ผอ.เดชา โทร.0 4324 6645
คุณเต้ย 08 7222 7161
คุณหน่อย 08 9863 5233