วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

King of Shiro Utsuri

King of Shiro Utsuri

TKKG Nonthaburi Zna Friendship Club (TKKG) ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม King of Shiro Utsuri โดย TKKG จะเปิดจำหน่ายปลาคาร์ฟประเภท Shiro Utsuri จาก Omosako Koi Fram ไซด์ 20 BU ปลาเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณสาโรจน์ กิตติมาถาวร (เฮียซ้ง) ในราคาพิเศษจำนวน 30 ตัว

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคัดเลือกปลาคาร์ฟประเภท Shiro Utsuri ให้แก่ผู้ที่สนใจ
2.เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเลี้ยงปลาคาร์ฟประเภท Shiro Utsuri ให้แก่ผู้ที่สนใจ
3.เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปลาคาร์ฟประเภท Shiro Utsuri ให้แก่ผู้ที่สนใจ
4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกผู้ที่สนใจ
5.เพื่อจัดหารายได้สำหรับการอุดหนุนกิจกรรมของ TKKG Nonthaburi Zna Friendship Club

การจำหน่าย ปลาแบ่งออกเป็น 3 ระดับราคา มีรายระเอียด ดังนี้
1.ปลาคุณภาพดีที่สุด เพศเมีย จำนวน 1 ตัว ราคา 5,000 บาท
2.ปลาคุณภาพดี จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,000 บาท
3.ปลาคุณภาพทั่วไป จำนวน 24 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท

รางวัล
•รางวัลปลาสวยและดีที่สุด 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 4,000 บาท
•รางวัลปลาขนาดใหญ่ที่สุด 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 3,000 บาท
•รางวัลบู้บี้ 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 2,000 บาท

กำหนดการตัดสิน
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก ZNA

หมายเหตุ
1.สถานที่จัดงาน และการตัดสินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2.คณะทำงานผู้จัดเตรียมปลาสำหรับกิจกรรมนี้ ในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้เห็นปลาตัวจริงย่อมมีความได้เปรียบในการเลือกซื้อปลา เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ร่วมกิจกรรมนี้ทุกท่าน คณะทำงาน โดยคุณ smox คุณ Boy คุณ govit p และคุณ mio จะซื้อปลาที่เหลือจากการจำหน่าย 4 ตัวสุดท้าย(ถ้าเหลือ)
3.ปลาชุดนี้ที่ร่วมกิจกรรมมีทั้งหมด 28 ตัวถูกตัดออกจากกิจกรรม 2 ตัวจาก 30 ตัว เนื่องจากปลาไม่พร้อมจำหน่ายเพราะปลาปากเบี้ยว1ตัว และป่วย1ตัว
4.การแบ่งเกรดปลาเพื่อตั้งราคาจำหน่ายพิจารณาจากสภาพปลา ณ วันจำหน่าย

เริ่มจำหน่าย วันอังคารที่14 มิถุนายน 2554เวลาสองทุ่ม
ทาง TKKG จะลงคลิปรูปปลา ชุดละ 5 ตัว จำนวน 6 คลิป พร้อมรูปปลาถ่ายเดี่ยวของแต่ละตัวที่กระทู้นี้ให้พิจารณาดูกันก่อน เวลาประมาณสองทุ่มคืนนี้ครับ โปรดติดตามนะครับ ทาง TKKG หวังว่าจะได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากเพื่อนๆ สมาชิกเวป ขอบคุณครับ

การชำระเงิน
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี นาย โกวิท ปทุมนากุล
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์
เลขบัญชี 260-5-77667-9

กรุณาแจ้งการโอนเงิน โดยลงท้ายเป็นเศษสตารค์ตามรหัสปลา
เช่น ซื้อปลารหัส TKKG20 ราคา 2,000 บาท ยอดโอน 2,000.20
กรณีซื้อมากกว่า 1 ตัว ขอให้ลงท้ายเศษสตารค์มากกว่า 30 สตารค์นะครับ


ปลาของคุณ Jewyi ปลาป่วย ตัดออกจากการประกวด
ปลาของคุณ govit p
ปลาของคุณ pop27271 ปลาของคุณ aryongปลาของคุณ superbig ปลาของคุณ Pokkrปลาของคุณ Beautysmileปลาของคุณ jeep ปลาของคุณ tor_nbปลาของคุณ smox ปลาของคุณ เฮี้ยงปลาของคุณ เฮี้ยง ปลาของคุณ AkeZzz ปลาของคุณ Pokkrปลาของคุณ meepooh ปลาของคุณ tee-kk ปลาของคุณ Pokkr ปลาของคุณ jiwerly ปลาของคุณ Pokkrปลาของคุณ รศ.ดร.อนันต์ ปลาของคุณ Jaydirect ปลาของคุณ Pokkrปลาของคุณ Tuy ปลาของคุณ Jaydirectปลาของคุณ Tuyปลาของคุณ Koi-mioปลาปากเบี้ยวตัดออกจากการประกวดปลาของคุณ Boy ปลาของคุณ หมูขุน