วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

The 1st Koi Keeper.net Charity Koi Show

กลอนดีๆ จากคุณ Leo(พัฒน์)
หนึ่งพฤศจิกาส่งปลามาประกวด

มิใช่อวดแต่อยากช่วยด้วยกุศล
บ้านครูน้อยดูแลเด็กยากจน
ให้หลุดพ้นความทุกข์ได้สุขสบาย
งานเริ่มต้นคนส่งปลามากันหมด

หลายคันรถหลั่งล้นมาไม่ขาดสาย
งานเดินได้ไปด้วยดีมิวุ่นวา

เกินบรรยายหาคำใดมาพรรณา
เก้าสิบกว่าส่งปลามากันเหลือล้น

ขนกันจนแน่นเวทีดีหนักหนา
ไหนบอกว่าส่งเล่นเล่นสบายตา

แต่ทว่าปลาเหลือร้ายคล้ายเอาจริง
รับค่าสมัคร ตักอาหาร ทานอร่อย

ได้พี่น้อยช่วยจัดหามาหลายสิ่ง
ของบริจาค ปลาประมูลมากจริงจริง

ยอดเงินวิ่งถึงแสนสี่มีเข้ามา
อยากบอกว่างานแบบนี้มีไม่บ่อย

คนกลุ่มน้อยร้อยใจช่วยด้วยอาสา
ทำด้วยจิต คิดกุศล ล้นเมตตา

งานออกมาจึงสำเร็จเสร็จสมบูรณ์
อยากบอกว่างานแบบนี้มีคุณค่า

สิ่งที่ร่วมทำกันมามิสาบสูญ
เป็นสังคมอุดมด้วยการเกื้อกูล

จักเพิ่มพูนจิตไมตรีดีต่อกัน
อยากบอกว่างานนี้ดีที่มีเพื่อน

ดั่งเสมือนฟ้าส่งให้ได้ของขวัญ
เพื่อนมนู พี่น้อย คอยแบ่งปัน

น๊อตขยัน ทั้งน้อยหน่าน่าชื่นใจ
คุณเต่าช่วยปรึกษามาตลอด

ไม่เคยทอด-ทิ้งร้างห่างไปไหน
เฮียซ้งช่วยหนุนสร้างไม่ห่างไกล

พี่คองก็เต็มใจที่จะมา
อีกทุกท่านที่ช่วยเหลือสนับสนุน

ขอขอบคุณที่การุณเป็นหนักหนา
ยากจะหาคำมาเปรียบ-เทียบออกมา

คงตรึงตราอยู่ในใจไม่รู้ลืม
สิ่งสำคัญคือ
เราจะดูแลรักษาสังคม koi-keeper แห่งนี้
เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการให้ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ทำเพื่อคนเลี้ยงปลาจริงๆ

และเผื่อแพร่ไปยังส่วนรวม กันอย่างไร
....
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกัน

จนทำให้งานประกวดปลาครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
สรุปยอดเงินที่ทางชมรม Thai Koi Keeper Group
สามารถรวบรวมได้เพื่อมอบให้แก่ มูลนิธิบ้านครูน้อย
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น140,000 บาท

อ่านเพิ่มเติมได้ใน