วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ประกวดปลาเพื่อการกุศล

การประกวดปลาคาร์ฟเพื่อการกุศล ชมรม koi-Keeper.net
1st Koi-Keeper.Net Charity Koi Show
....
วันที่จัดประกวด
วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2552
....
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
เพื่อให้สมาชิกชมรม Koi-Keeper.net ได้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์
แบ่งปันความรู้ในการเลี้ยงปลาคาร์ฟ การเลือกปลา
วิธีการเตรียมความพร้อมของปลาเพื่อการประกวด
การตัดสินการประกวด และที่สำคัญที่สุดคือ
การได้ทำบุญบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กพิการ
โดยพร้อมเพรียงกัน
....
กำหนดการลงทะเบียนเข้างานและลงทะเบียนประกวดปลา
วันที่ 10 -25 ตุลาคม 2552 โดยจะประกาศลงทางเวป
ให้สมาชิกลงทะเบียนในลิ้งก์นี้
.
ลักษณะการส่งปลาเข้าประกวด
เนื่องจากการประกวดปลาเล็กไซค์ 1-4 จึงเป็นการประกวดปลาถุง
โดยถุงที่ประกวดจะต้องเป็นถุงใส อัดอากาศอ๊อกเจนอย่างเพียงพอ
โดยผู้ส่งปลาเข้าประกวด สามารถใส่ถุงพลาสติกธรรมดามาเปลี่ยนที่หน้างานได้
.
รุ่นและประเภทปลาคาร์ฟที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็นสองประเภทคือ
Class A : Gosanke ประกอบไปด้วยสายพันธุ์ โคฮากุ ซันเก้ และ โชว่า
Class B : Non-Gosanke ปลาคาร์ฟทุกสายพันธุ์ที่นอกเหนือจาก Class A
.
รุ่น ประกอบไปด้วย 4 ขนาดของแต่ละ Class คือ
ไซค์ 1 ขนาดตั้งแต่ 0 ถึง 18 ซม.
ไซค์ 2 ขนาดตั้งแต่ 19 ถึง 25 ซม.
ไซค์ 3 ขนาดตั้งแต่ 26 ถึง 35 ซม.
ไซค์ 4 ขนาดตั้งแต่ 36 ถึง 45 ซม.
.
การตัดสินรอบคัดเลือก
กรรมการหลัก 5 ท่าน จะทำการคัดเลือกปลาจำนวน 3 ตัว
ในแต่ละประเภททุกไซค์ รวมทั้งสิ้น 24 ตัว
เพื่อผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน โดยกรรมการจะพิจารณาตามมาตรฐาน
การประกวดปลาคาร์ฟรอบตัดสิน
จะมีการจับฉลากรายชื่อของผู้เข้าร่วมงานจำนวน 5 ท่าน
เพื่อเป็นกรรมการเสริม ร่วมกับกรรมการหลัก
รวมกรรมการทั้งสิ้น 10ท่าน เพื่อตัดสินปลาที่ผ่านการคัดเลือก
หากปลาที่ชนะเลิศ,รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
และรองชนะเลิศอันดับสอง ในแต่ละไซค์และประเภทของปลา
โดยการตัดสินจะเป็นการโหวตลับ และถ้าหากมีคะแนนที่เท่ากัน
ปลาตัวที่มีคะแนนของกรรมการหลักมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ
และหากยังเท่ากันอีก หัวหน้ากรรมการจะเป็นผู้ชี้ขาด
รายชื่อกรรมการหลัก
1. คุณวรพจน์ หัวหน้ากรรมการ
2. คุณเอกธนา
3. คุณเต่า Beautysmile
4. คุณเอส Mr.S
5. คุณตี๋ Tee KK
หมายเหตุ กรรมการหลักไม่มีสิทธิ์ส่งปลาเข้าประกวด
.
ถ้วยรางวัล
1.ถ้วยรางวัล Grand Champion 1 รางวัล พิจารณาจากปลา
ไซค์ 3-4 Class A เท่านั้น
2.ถ้วยรางวัล Best in Size ประกอบไปด้วยถ้วยชนะเลิศ ,รองชนะเลิศ
และรองชนะเลิศอันดับสอง ในแต่ละClass ทุกไซค์ รวมทั้งสิ้น 24 รางวัล
.
ค่าใช่จ่ายในการประกวด
อัตราค่าประกวด
ไซค์ 1-2 200 บาท/ตัว
ไซค์ 3-4 300 บาท/ตัว
ค่าร่วมงาน ผู้ใหญ่ 300 บาท/ท่าน เด็กฟรี
โดยแบ่งเป็น ค่าอาหาร 250 บาท ค่าสมาชิก 50 บาท
โดยเงินรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน
จะมอบให้กับการกุศล มูลนิธิเด็กพิการ
.
กิจกรรมภายในงาน
1. การประกวดปลา
2. การแนะนำการเลือกและเลี้ยงปลาโตไซ โดยคุณโจ้ JOEkoikichi
3. การประมูลปลาและสิ่งของ เพื่อการกุศล
4. การจับฉลากแจกของที่ระลึก
5. การจำหน่ายอาหารและอุปกรณ์ราคาถูก (รายได้มอบให้การกุศล)
โดยเฮียเต้ Narej c
6. วิดีโอ อ.ชัย และ อื่นๆทางวิชาการ
7. การ Comment ปลาที่ชนะการประกวด
.
กำหนดการภายในงานจัดการประกวด (โดยสังเขป)
08.30-10.00
- สมาชิกและผู้เข้าประกวดลงทะเบียน ชำระค่าอาหารและค่าสมัครประกวด
- ส่งมอบปลาที่จะประกวด ให้กับเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความเรียบร้อย และ
ป้ายฉลากบอกรายละเอียด
- นำปลาไปวางในที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ ตามประเภทและขนาด
- สมาชิกเดินชมกิจกรรมอื่นๆภายในงาน
10.00-11.00
- ผู้ตัดสินหลักทำการคัดเลือกปลา 3อันดับแรก
นแต่ละประเภทและขนาดของปลา
- เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยกปลา 3อันดับแรก ไปวางไว้ในที่ที่กำหนด
- เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพปลา เพื่อนำฉายตอนประกาศรางวัล
- การสาธิตการเลือกปลาโตไซ
10.50-11.00
- จับฉลากคัดเลือกกรรมการสำรองจากสมาชิกจำนวน 5 ท่าน
11.00-11.30
- กรรมการหลักและกรรมการสำรอง ทำการคัดเลือกและตัดสินผู้ชนะ,
รองอันดับ1 และรองอันดับ2 ของแต่ละประเภทและขนาด
11.30-13.00
- ประธานจัดงานกล่าวเปิดงาน จุดประสงค์ในการจัดการประกวด
และเชิญรับประทานอาหาร
- ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัธยาศัย
- เจ้าหน้าที่รวบรวมและสรุปคำตัดสิน
13.00-16.00
- ประกาศผลรางวัล เรียงลำดับ จาก ขนาด 1-2 bu. ทั้งสองประเภท
- จับฉลากแจกของรางวัลให้กับสมาชิก
- เปิดประมูลปลา และสิ่งของอื่นๆ เจ้าหน้าที่รวบรวมเงินรายได้เพื่อรอบริจาค
- ประกาศผลรางวัล เรียงลำดับ จาก ขนาด 3-4 bu.
ทั้งสองประเภท และ GC ของงาน
.
ลงทะเบียน และชำระเงิน
ชื่อบัญชี พิพัฒน์ รัตนจินดา
ธ. กรุงเทพ สาขา บางนาเลขที่บัญชี 130-7-13905-3
กรุณาแจ้งขนาด และจำนวนปลาที่จะส่งประกวด
ตลอดจนจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมนับเฉพาะผู้ใหญ่
มาที่ Ekkarat_mio@hotmail.com หรือ ทางข้อความส่วนตัวของ มิ-โอะ
เพื่อที่ผมจะคำนวณยอดเงินที่ต้องชำระให้ทราบ
แผนที