วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552

รับสมัครสมาชิกนิตยสาร Nichirin(นิชิริน)ประจำปี 2009

Nichirin เป็นนิตยสารรายเดือน
และนิตยสารอย่างเป็นทางการของสมาคม ZNA หรือ Zen Nippon Airinkai
ซึ่งเป็นสมาคมสำหรับนักเลี้ยงปลาสมัครเล่นของญี่ปุ่น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.zna.jp/english/index.html
นิตยสารนิชิริน จะมีการสมัครสมาชิกเป็นรายปี
โดย 1 ปี จะมีทั้งหมด 12 ฉบับ
เริ่มจากเดือนพฤษภาคม แล้วไปจบที่เดือนเมษายนของปีถัดไป
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ
.....
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมครับ การประกาศรับสมัครนี้
เผื่อว่ามีใครสนใจเป็นสมาชิกนิตยสารนิชิริน (ได้รับนิตยสารเดือนละ 1 เล่ม)
.....
ส่วนผลที่ได้มากว่านั้นในการสมัครนิชิรินปีนี้ที่
คือ ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดตั้ง Chapter ใหม่ขึ้นมาอีกแห่ง
สมาชิกของ Chapter มีสิทธิ
ในการออกความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของ Chapter(ทุกคนเท่าเทียมกัน)
.....
เดิมในประเทศไทยมี Chapter อยู่แล้ว 2 แห่ง
แต่เมื่อเรามองไปยังประเทศอื่นๆ อย่างเช่น
Taiwan มี Chapter อยู่ 11 แห่ง
USA มี 5 แห่ง และ Indonesia มี 4 แห่ง
จึงไม่น่าแปลกที่ Thailand จะมี Chapter ใหม่อีก 1 แห่ง
.....
Chapter ที่จะจัดตั้งใหม่นี้เน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับ ZNA และข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา
ไม่เน้นการจัดประกวด เพราะเชื่อว่าในเมืองไทยมีงานใหญ่ๆเยอะแล้ว
.....
กิจกรรมที่เป็นหลักของ Chapter ใหม่นี้
อาจจะมีการจัดสัมนาแบบง่ายๆ ไม่ใหญ่โต ปีละครั้ง
เพื่อให้ข้อมูล และพบปะพูดคุยระหว่างสมาชิกใน Chapter เท่านั้นเอง
รวมถึงการส่งตัวแทน Chapter เข้าร่วมกิจกรรมของ ZNA Chapter อื่นๆ
ตามโอกาศต่างๆ
.....
ทั้งหมดเป็นเจตนาดีต่อสังคมคนรักปลาเลี้ยงปลาครับ
ไม่มีประโยชน์ใดๆแอบแฝงอยู่ครับ