วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2551

"ภาพฝันเมื่อวันวาน"ภาพนี้ผมถ่ายนานมากแล้วครับ...
ดู ดู ไปก็คิดถึงปลาเหล่านี้ครับ
บ้างตัวก็ตายไปแล้ว บ้างตัวผมก็คัดออกไป
ที่เหลืออยู่ก็คงจะเป็นเจ้าโชว่า ชื่อ "เจ้าเบอร์9"